hero-image

Id-Drittijiet Tiegħek li Tħares id-Dejta Tiegħek

Gwida sempliċi biex tifhem id-drittijiet tiegħek

Irridu niżguraw li tkun taf kif tista’ żżomm l-informazzjoni personali tiegħek ma’ Universal Air sigura u tifhem id-drittijiet tiegħek:

Taf u Aċċess għad-Dejta Tiegħek
Għandek id-dritt li tkun taf jekk għandniex id-dejta personali tiegħek, u jekk għandna, tista’ titlob kopja tagħha.

Ċaqliq tad-Dejta Tiegħek
Tista’ titlob għal ftit mid-dejta personali tiegħek f’format li huwa faċli biex tiċċaqlaq u tuża x’imkien ieħor. Pereżempju, tista’ tikseb dettalji tal-istorja tat-titjira tiegħek bħal numri tal-prenotazzjoni, dati tat-titjira, u destinazzjonijiet.

Aġġorna l-Informazzjoni Tiegħek
Jekk tinnota xi żbalji fl-informazzjoni li għandna dwarek, jew jekk mhix kompluta, tista’ titlobna biex nirranġawha jew nimlewha. Ħafna drabi, tista’ taġġorna d-dettalji tiegħek innifsek billi tidħol fil-kont Universal Air tiegħek.

Tħassir tad-Dejta Tiegħek
Aħna nżommu d-dejta personali tiegħek prinċipalment biex nissodisfaw ir-rekwiżiti legali u biex ngħinuk meta tivvjaġġa magħna. Iżda, jekk hemm dejta li għandna li mhix meħtieġa għal dawn ir-raġunijiet, u tixtieq li nħassruha, għidilna. Dan jinkludi jekk użajna d-dejta tiegħek għall-kummerċjalizzazzjoni u m’għadx tridna.

Limitazzjoni tal-Użu tad-Dejta Tiegħek
F’xi sitwazzjonijiet, tista’ tixtieq li nżommu d-dejta tiegħek imma nieqfu nużawha. Per eżempju, jekk ikun meħtieġ għal raġunijiet legali. Għidilna, u nagħmluh iseħħ.

Tgħid Le għall-Użu tad-Data
Jekk ma taqbilx ma’ kif qed nużaw id-dejta tiegħek, tista’ titlobna nieqfu. Aħna dejjem nippruvaw nibbilanċjaw il-ħtiġijiet tan-negozju tagħna mad-drittijiet tiegħek biex niżguraw li qed nużaw id-dejta tiegħek b’mod ġust.

Irtirar tal-Permess Tiegħek
Jekk tajtna permess biex nużaw id-dejta tiegħek b’mod speċifiku, tista’ tieħu lura dak il-permess fi kwalunkwe ħin billi tagħmel kuntatt mat-tim tagħna għall-protezzjoni tad-dejta. Ibgħatilna email fuq data.protection@flyuniversalair.com

Tgħid Le għal Deċiżjonijiet Awtomatizzati
Għandek id-dritt li toġġezzjona għal deċiżjonijiet meħuda dwarek mill-kompjuters biss. Jekk m’intix kuntent b’deċiżjoni awtomatizzata, tista’ titlob lil bniedem biex jirrevediha.

Tagħmel Talba Dwar id-Dejta Tiegħek
Jekk trid tistaqsi dwar id-dejta tiegħek, il-formola tagħna tgħinna nsibu l-informazzjoni tiegħek malajr. Ikollok bżonn tipprovdi:

Ismek u kwalunkwe indirizz elettroniku li użajt magħna.
Dettalji dwar id-dejta jew l-għajnuna li qed titlob.
Kopja tal-ID tar-ritratti tiegħek biex tipproteġi d-dejta tiegħek.
Jekk qed titlob għal xi ħadd ieħor, ikollna bżonn il-permess tiegħu wkoll.
Ladarba jkollna dak kollu li neħtieġu, nimmiraw li nwieġbu fi żmien xahar, kif titlob il-liġi.

Mistoqsijiet jew Tħassib?
Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar id-dejta tiegħek jew jekk xi ħaġa tidher li mhix tajba, tista’ tikkuntattja direttament lill-Uffiċjal tagħna għall-Protezzjoni tad-Data: Email: data.protection@flyuniversalair.com

Jista’ jkun hemm bżonn niċċekkjaw min int qabel ma nkunu nistgħu ngħinu.

Mhux kuntent bil-mod kif nittrattaw id-dejta tiegħek? Għandek id-dritt li tilmenta mal-awtorità lokali tal-protezzjoni tad-dejta tiegħek. Jekk int Malta, tista’ tikkuntattja lill-ICO, jew jekk tkun f’pajjiż ieħor tal-UE, tista’ ssib l-awtorità tiegħek fuq il-websajt tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Ready to transform your travel experience?

Sign up to Universal Air’s newsletter and be the first to explore new destinations and grab exclusive offers

L-abbonament bl-email falla! Jekk jogħġbok erġa pprova